بلیط هواپیما در واقع یک کاغذپاره است واعتبار قانونی ندارد بلیط فقط برای پرواز بشر می باشد

بلیط را میتوان از آژانسهای مسافرتی تهیه کرد.بلیط هواپیما شامل مشخصات زیر میباشد.

شماره خرید بلیط،رفرنس،شماره پرواز ودیگر اطلاعات است که شما باید یکساعت قبل پرواز در فرودگاه

حضور پیداکنید. شما میتوانید یک سری به سایت چارتر ایر بزنید وبلیط هواپیما را طبق قوانین جمهوری

اسلامی دریافت نمایید.